Liceul Teoretic, Comuna Maciuca, Sat.Oveselu, Judetul Valcea, Tel.: 0250/769709, Fax: 0250/769709; E-mail: liceusecretariat_maciuca@yahoo.com

Scurt istoric

PREZENTAREA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN  COMUNA  MĂCIUCA, JUDEŢUL  VÂLCEA

  

            Începuturile învăţământului în comuna Măciuca,judeţul  Vâlcea,datează încă din prima jumătate a sec. al IX-lea.

            Ca în întreaga ţară, şi în comuna Măciuca, copiii unor oameni mai interesaţi, învăţau carte pe lângă biserică. După anul 1820,preoţii Ştefan Preda şi Ivan Radu care au făcut serviciul la biserica din mahalaua Văleni, satul Popeşti, unde au învăţat copiii să scrie şi să citească. Scrisul se făcea pe panachide cu beţe ascuţite.

            Ulterior, s-a folosit lada de nisip, iar după 1850, s-a introdus tăbliţa de scris.

          În anul 1824, mai mulţi cetăţeni îşi încredinţează fiii „grămăticului” Ioan Carindatul, care îşi desfăşoară activitatea ca „învăţător” într-o casă cu două camere din satul Oveselu. Au urmat învăţătorii Alexandru Constantin şi Vlad Dumitrescu între anii 1848 – 1869.

            În anul 1872 apare ca învăţător Ion Coiculescu, absolvent al seminarului cu patru clase, originar din Gorj.

            În anul 1878, este încadrat Filip Constantin, prima persoană calificată pentru funcţia de învăţător, absolvent al Şcolii Normale. După acesta, vine Ion Zugravu, care educă elevii măciuceni timp de 16 ani.

            În anul 1905 se deschide o a doua şcoală pe teritoriul comunei Măciuca,satul Popeşti, pe data de 5 septembrie 1905. Şcolile din celelalte sate se înfiinţează astfel:

  • În 1898 – Şcoala I –IV Zăvoeni
  • În 1923 – Şcoala I – IV Botorani
  • În 1925 – Şcoala I – IV Bocşa
  • În 1945 se creează prima unitate de învăţământ din zonă superioară şcolii primare şi anume Gimnaziul Unic din Măciuca, la care se înscriu absolvenţii ciclului primar din comunele învecinate.
  • În anul 1945, prin înfiinţarea gimnaziului, se înscriu un număr de 32 de elevi care au ca educatori pe învăţătorul Gheorghe Ionescu, Ioan Enăcică, Nicolae Breazu, Alexandru Marinescu, preotul Traian Andreescu, preotul Vasile Smărăndoiu şi doamna Elena Popa. Este impresionant entuziasmul învăţătorilor pentru ridicare calitativă a învăţământului la această serie de elevi din mediul ţărănesc, astfel că, în anul 1848, gimnaziul unic Măciuca dădea prima promoţie de 33 de absolvenţi.
  • În anul 1957, în satul Oveselu, comuna Măciuca, începe construcţia unui npou local de şcoală cu opt săli de clasă din contribuţia voluntară a cetăţenilor, astfel că în 1962 ia fiinţă Liceul Teoretic din comuna Măciuca, cu o clasă de REAL şi una de UMAN.

În cei 44 de ani de la înfiinţarea liceului, graţie muncii neobosite a colectivelor didactice care s-au perindat prin acest liceu,liceul şi-a mărit necontenit spaţiile de cuprindere, fiind dotat cu aparatură şi material didactic pentru funcţionarea laboratoarelor şi  cabinetelor (informatică, fizică, chimie, biologie, geografie).

În 1964, se dă în funcţiune internatul liceului cu o capacitate de 50 de locuri şi o cantină pentru intern. În 1965 este construit localul pentru bibliotecă şi sala de gimnastică, iar în anul 1970 se inaugurează localul de şcoală cu cls.I – VIII cu 8 săli de clasă.

În anul 1973 se dau în folosinţă cele două laboratoare de fizică şi chimie, un atelier şcoală pentru instruirea elevilor în diferite profiluri şi în special în profilul mecanică, fiind dotat cu toată aparatura şi tehnica de lucru (strung, bormaşini, polizoare,maşini de tricotat). În toată această perioadă au fost date generaţii valoroase de absolvenţi, care continuându-şi  studiile superioare, au devenit oameni de nădejde ai acestei societăţi, iar unii absolvenţi ai diferitelor specialităţi au devenit cadre didactice profesând cu drag meseria de educator al generaţiilor următoare.

Prin grija permanentă a conducerii liceului şi a cadrelor didactice, în continuare se pregătesc elevii în profilul „Ştiinţele naturii” în cadrul liceului şi în meseria de „Lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri„ în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii.

Menţionăm că persoane din cadrul judeţului care nu au absolvit un liceu, îşi continuă studiile în cadrul liceului nostru prin învăţământul seral cu frecvenţă redusă , respectiv clasele IX – XIII.

Menţionăm că în anul 2005, prin grija comunităţii locale, s-a asigurat încălzirea centrală la localul liceului, s-a introdus apă, urmând ca pe viitor să se modernizeze un grup sanitar şi celelalte localuri de şcoală de la nivel de localitate.

Poziţia geografică a Liceului Teoretic din localitatea Măciuca, asigură şi pe viitor instruirea şi educarea absolvenţilor de opt clase din localitate şi comunele învecinate prin  învăţământul liceal şi S.A.M.