Liceul Teoretic, Comuna Maciuca, Sat.Oveselu, Judetul Valcea, Tel.: 0250/769709, Fax: 0250/769709; E-mail: liceusecretariat_maciuca@yahoo.com

Baza materiala

 • DOTARE

LICEU:     1 clădire principală – liceu

                 1 clădire şcoală gimnazială + învăţământ primar + grădiniţă

Şcoala primară: 1 clădire, sat. Zăvoieni, com. Măciuca       

 15 săli de clasă, din care:

  • 1 laborator de informatică
  • 1 laborator fizică
  • 1 laborator chimie
  • 1 laborator biologie
  • 1 cabinet istorie-geografie
  • 1 cabinet religie
  • 1 cabinet limba şi literatura română
  • 1 cabinet tehnologic
   • Sală de sport
   • Teren de sport: handbal, fotbal
   • Bibliotecă şcolară
   • Parc
   • Livadă de meri
   • Atelier mecanică
   • Muzeu