Liceul Teoretic, Comuna Maciuca, Sat.Oveselu, Judetul Valcea, Tel.: 0250/769709, Fax: 0250/769709; E-mail: liceusecretariat_maciuca@yahoo.com

Structura educationala 2018 - 2019

STRUCTURA EDUCAŢIONALĂ în anul şcolar 2019-2020

Ciclul preprimar cuprinde 2 grupe.
Ciclul primar cuprinde 3 clase.
Ciclul gimnazial cuprinde 4 clase.
Ciclul liceal cuprinde 4 clase:
       Profil real
       Specializarea: Ştiinţe ale naturii
       Cls.a IX-a – 1 clasă
       Cls.a X-a – 1 clasă
       Cls.a XI-a – 1 clasă
       Cls.a XII-a – 1 clasă

Învăţământ Profesional şi Tehnic cu durata de 3 ani
Calificarea - Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 2 clase:
Cls.a IX-a – 1 clasă
Cls.a XI-a – 1 clasă